facebook linkedin Sperle Consulting AB
Utbildning och seminarier

Jag erbjuder skräddarsydda utbildningar, seminarier och temadagar både som öppna och företagsinterna utbildningar. Utbildningar kan erbjudas i egen regi eller i samverkan med andra inom mitt nätverk av olika specialister.

Målet med t.ex. utbildningen "Att konstruera i höghållfasta stål" är att ge deltagarna en känsla för hur ett jämnt kraftflöde erhålls i en konstruktion. Den skall också ge tumregler för hur olika produktegenskaper påverkas av förändringar i materialegenskaper och konstruktionens geometri.

föredrag
Jan-Olof Sperle
svenska english