facebook linkedin Sperle Consulting AB
Styrelseuppdrag

Min erfarenhet är att en professionell styrelse i ett företag ökar kvaliteten i diskussioner och beslut samt är ett viktigt stöd för VD. Det ger också oväntade impulser till nyutveckling samtidigt som det skapar stabilitet och förändringsberedskap när något oförutsett inträffar.

Arbete med utveckling av produkter, strategier och affärer har tillsammans med arbete inom företagsledning gett mig en god inblick i de villkor som styr ett framgångsrikt företagande där teknik utgör basen för affärsverksamheten.

Jag har erfarenhet från styrelsearbete inom både stora och små företag exempelvis:

Cogent Power (www.cogent-power.com, ingår numera i Tata Steel Group), är en internationellt ledande tillverkare av elektrotekniska material och produkter.

SSAB HardTech (numera Gestamp Hardtech AB, www.gestamp.com), utvecklar och marknadsför unika säkerhetskomponenter till världens bilindustri.

Bangalore AB, ett konsultföretag för strategisk marknadskommunikation, systemutveckling och utveckling av affärsprocesser.

För fler exempel på styrelseuppdrag se min CV.

portrait Jan-Olof Sperle
Jan-Olof Sperle
svenska english