facebook linkedin Sperle Consulting AB
Strategisk utveckling

Strategi handlar om att göra tydliga val, att välja det som man är bra på och utveckla det! Undersökningar visar att det som kännetecknar företag som lyckas är att de har kunskap om vad som utgör den lönsamma kärnan i verksamheten och har förmåga att nå full potential i denna kärnverksamhet.

Jag riktar mig till företag inom material- och verkstadsindustrin där mina kunskaper och erfarenheter att kombinera teknik och strategi kommer till sin rätt. Vid arbetet kartlägger jag affären, vad som utgör den lönsamma kärnan samt konkurrenssituationen. Vidare görs en SWOT-analys, ett strategiförslag med analys av resultatpåverkan samt en plan för kommunikation av strategin. Arbetet utförs vanligen som en seminarieserie tillsammans med uppdragsgivaren.

Jan-Olof Sperle
svenska english