facebook linkedin Sperle Consulting AB
Materialval

Att välja material är något som ofta sker sent i en produktutvecklingsprocess. Då saknas ofta tid för nytänkande och valet blir sällan optimalt eller särskilt ekonomiskt. Att tidigt ta hänsyn till moderna materials olika kombinationer av egenskaper som t.ex. kemisk analys, struktur, hållfasthet, elasticitetsmodul, duktilitet, korrosionsbeständighet, formbarhet, fogbarhet m.m. ger förutsättningar för att kunna konstruera och tillverka lätta, kostnadseffektiva och konkurrenskraftiga konstruktioner.

cyklar
Jan-Olof Sperle
svenska english