facebook linkedin Sperle Consulting AB
Konstruktion och produktion med höghållfasta material

Det finns en mycket stor potential för de flesta företag att göra lättare, starkare och mer konkurrenskraftiga konstruktioner genom att använda moderna höghållfasta material. Det gäller de flesta konstruktioner men största vinsterna kan nås i kranar, trailers, fordonspåbyggnader, delar till personbilar, lastbilar, bussar, lastare, containers, jordbruksmaskiner och olika rörkonstruktioner.

Prestandaökningar kan nås i form av ökad nyttolast, livslängd, slitstyrka, energiupptagning ofta till lägre totalkostnad och miljöbelastning. För bästa resultat matchas konstruktionsutförande och produktionsmetoder till det nya materialets egenskaper.

Jag hjälper till med att bedöma förbättringspotential i en inledande analys, som kan följas av en mer ingående analys som beaktar statisk bärförmåga, utmattningshållfasthet, styvhet, buckling, lastinföringar, energiupptagning, slitstyrka, korrosionsbeständighet samt formning och fogning.

trailord skogsmaskin
Jan-Olof Sperle
svenska english