facebook linkedin Sperle Consulting AB
Haveriutredningar

Materialutmattning är den i särklass största orsaken till haverier. Det kan handla om materialfel, höga spänningskoncentrationer eller oförutsedda laster. För att klargöra haveriorsaken är det nödvändig att bedöma inverkan av eventuella materialfel i kombination med konstruktiv utformning och belastningsförutsättningar.

Jag utför opartiska haveriundersökningar som kan bilda bas för reglering av ersättningsanspråk i försäkringstvister. Jag har samarbete med andra experter och med olika laboratorier för t.ex. metallografiska analyser och hållfasthetsprovning.

Att utreda och lösa problem med utmattning i svetsar är mitt specialområde.

trailord
Jan-Olof Sperle
svenska english